VJEŽBE ZA TRUDNICE

Iako se 40-tih godina prošloga stoljeća trudnice sputavalo u tjelesnoj aktivnosti, novija istraživanja dokazuju njihov pozitivan učinak kako na majku, tako i na plod.

Opis programa

Iako se 40-tih godina prošloga stoljeća trudnice sputavalo u tjelesnoj aktivnosti, novija istraživanja dokazuju njihov pozitivan učinak kako na majku, tako i na plod. Američki kolegij opstetičara i ginekologa, 2015. godine je donio smjernice kojima je naglasio dobrobiti i potrebe vježbanja u trudnoći. Prema njima, redovita tjelesna aktivnost tijekom trudnoće poboljšava i održava kondiciju, pomaže u održavanju težine, smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa u pretilih žena te poboljšava mentalno zdravlje trudnica. Prema preporukama, trudnice bi se trebale baviti tjelesnom aktivnošću niskog do umjerenog intenziteta većinu dana u tjednu, u trajanju od minimalno 20 minuta.

Cjenik programa Vježbi za trudnice

Cijene su na mjesečnoj bazi

  • Utorak-petak
    • Vrijeme Cijena
    • uto u 11 sati, petak u 12 sati 15,00 €
  • *Za sudjelovanje na ovome programu OBAVEZNA je prethodna prijava jer polaznice prije početka vježbanja moraju (u suradnji sa svojim ginekologom) ispuniti upitnik kako bi isključili moguće kontraindikacije na vježbanje

Trenerica Maja

Program vodi trenerica Maja koja je pohađala i završila edukaciju prenatalnog i postnatalnog vježbanja odobrenu od Hrvatske komore fizioterapeuta te stekla znanja za sigurnu provedbu i planiranje vježbi ovoga tipa. Iza sebe ima već 10-ak godina iskustva u radu s trudnicama te ste u njenim rukama potpuno sigurne.

ScreenHunter 90

Gdje nas možete pronaći?

Ulica grada Vukovara 236e - 10 000 Zagreb